Marcelino, Brood en Wijn

Onlangs kwam mij een krantenartikel onder ogen met de titel “Gouden stem in gouden kooi” over jongenssopraan Leo Meijer, over zijn mooie carrière met helaas ook een schaduwkant.
“Onze” Leo Meijer van het koor van de Sint-Augustinuskerk in Amsterdam-West. Wat waren wij trots op zo’n solist die ‘s zondags, ondanks de beginnende ontkerkelijking, de grote parochiekerk vol liet stromen tot zelfs de laatste staanplaats achterin zich liet bezetten. Als 8-jarige misdienaar zat ik dan op het altaar 1e rang en onderging Mozarts Ave Verum Corpus als muziek rechtstreeks uit de hemel, kristalhelder en puntgaaf gezongen als het dunste sikkeltje van de maan. Die prachtige sopraanstem in perfecte balans met de jongensalt van Peter van Hugten, mijn jeugdvriendje al vanaf de kleuterschool.
Vanaf het altaar had ik zicht op het koor en, in de tegenoverliggende zijbeuk, op het machtige Cavaillé-Coll orgel, dat zijn zware bassen de kerk in zond en de hoge klanken langs de bakstenen muren en de hoge ramen naar het balkenplafond liet klimmen, om beneden weer samen te smelten tot de perfecte begeleiding van het koor en haar twee solisten.
Als misdienaar was ik bevoorrecht dit alles te mogen ondergaan, al moest ik het beste plekje op het altaar telkens weer bevechten, een strijd die, voorafgaande de Heilige Mis, in de sacristie beslecht werd door de koster, zeker wanneer het ging om een Hoogmis met 4 misdienaars. Na wat duw- en trekwerk werd ons hardhandig een plek toegewezen en de functies verdeeld: koor-buiten, koor-binnen, bel-binnen en bel-buiten. Dit vraagt om enige toelichting. Bel-buiten was het populairst, want dan mocht je elk moment van extra aandacht aankondigen met een ferm belsignaal, wat dan ook met verve werd gedaan. Als bel-binnen mocht je de ampullen met water en wijn aanreiken, waarbij het bij te mengen water vaak door de priester discreet met de duim werd geweigerd om de miswijn vooral puur te houden. Koor-binnen was een beetje eng, omdat daarbij het grote misboek moest worden omgedragen, inclusief het kussen waarop het rustte. Meneer pastoor had namelijk de onhebbelijke gewoonte om zijn kunstgebit daaronder te verstoppen, een aanblik die voor ons jonge misdienaars tamelijk angstaanjagend was. Koor-buiten was het makkelijkste plekje: je had helemaal niets te doen, anders dan te luisteren en te kijken naar het koor. Dit was mijn favoriete plekje, al moest ik erop letten niet steeds met mijn hoofd naar het koor te draaien.
Vroom en plichtsgetrouw reciteerde ik de Latijnse teksten mee zoals ik die geleerd had van Frans Meijer, de oudere broer van Leo. De “uus” worden “oes” had hij er bij mij ingestampt, opdat ik het nooit meer zou vergeten!
Zo begon mijn carrière als misdienaar in de Sint Augustinus parochie, die als een Godseiland in de rode arbeidersstad Amsterdam lag. Kerk, broeder- en zusterklooster en uiteraard de bijbehorende jongens- en meisjesscholen. Ik denk terug aan mijn lagere schooltijd. Netjes met de armen over elkaar en de lippen toegeknepen probeerde ik in mijn schoolbank indruk te maken op de pater die zojuist de klas was binnengekomen op zoek naar een kandidaat misdienaar voor een huwelijks- of uitvaartmis. Onder schooltijd nog wel. Met de armen nog steviger om de borst geklemd en het hoofd nog meer in de nek maakte je grotere kans de les regulier te mogen verlaten, linea recta naar de bruidssuikers van een dankbaar bruidspaar.
En dan was er de jaarlijkse filmvoorstelling op de zolder van het broederklooster. In die donkere en een beetje enge omgeving, daar onder de houten spanten, werden voor ons –uiteraard- religieuze films vertoond. Eén ervan ligt er nu naast mij terwijl ik dit schrijf. Die heb ik na bijna 60 jaar alsnog op de kop getikt om opnieuw dat kippenvelmoment van toen te kunnen beleven: “Marcelino, Brood en Wijn” over het jongetje Marcelino dat te vondeling wordt gelegd op de stoep van een broederklooster waar hij in alle vrijheid wordt opgevoed, onder slechts één verbod: hij mag nooit naar zolder. Uiteraard kan de jongen deze verleiding niet weerstaan en gaat hij toch. En daar vloeien realiteit en filmische werkelijkheid samen en beroeren de tedere kinderziel. Op de zolder staat namelijk een levensgroot kruisbeeld waar de gekruisigde Christus vanaf komt en begint te praten met de onthutste Marcelino. Waarover en waarom kan ik mij niet meer herinneren, wel de rillingen over mijn rug die nog steeds terugkeren wanneer ik erover praat, over schrijf of de film ter hand neem. Ik kijk terug in een glazen bol met veel mist en sneeuw, maar ook zie ik veel confetti . Overal kleurtjes, verschillende emoties en ideeën. Ik ben dan weer even Marcelino of koor-buiten. Of misschien wel een slinger in de tijd, opgehangen aan herinneringen…

Cees Sleven © september 2019