WOORD – WEDERWOORD (een tautogram)

Woorden wachten wanhopig wegens wrange willekeur.

Willen waarachtig wel eens weten waarom waarheid wijkt,

waarom wijsheid wijfelt waar woordkeus werkelijkheid wreekt,

waardoor wankel wederwoord wroegend weent…